english

Uusi Sairaala NEO nousi otsikoihin

”Viestintä tärkeä osa markkinoille tuloa”

Ortopediaan erikoistunut turkulainen Sairaala NEO aloitti yhteistyön Telegraafin kanssa jo ennen kuin sairaalalla oli edes nimeä. Yhteistyö alkoi viestintästrategian tekemisellä aloittavalle yritykselle.

- Yksityinen terveysmarkkina Turussa on hyvin kilpailtu. Pienenä ja uutena yrityksenä markkinoille tuleminen ei ole helppoa. Oikein kohdennettu ja hyvin suunniteltu viestintä oli tärkeässä osassa siinä, että saimme hyvin huomiota, ja yrityksemme ensimmäisen vuosipuoliskon toimintaluvut ylittivät ennakko-odotuksemme, anestesialääkäri Timo Miettinen Sairaala NEO:sta toteaa.

Toiminnan alkuvaiheesta lähtien uudesta toimijasta on tiedotettu aktiivisesti terveysalan lehtiin, paikallisiin uutisvälineisiin sekä valtakunnallisiin talousjulkaisuihin. Tuloksia on syntynyt. Sairaala NEO:sta ja sen toiminnasta ovat näkyvästi uutisoineet muun muassa Turun Sanomat, Yle, Kauppalehti, Iltasanomat, Mania, VS Yrittäjä, Terveyspalvelut-lehti, Åbo Underrättelser, Turkulainen, Salon Seudun Sanomat, Länsi-Suomi, STT ja Ilkka.

- Mediat luovat osaltaan sitä mielikuvaa, joka asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme meistä muodostuu. Avoin ja aktiivinen yhteydenpito eri viestimiin heti alusta lähtien on ollut hyödyllistä. Julkisuuskuvamme vastaa mielestämme pitkälti sitä, mikä on myös missiomme: tuottaa asiakkaillemme laadukkaita, joustavia ja tehokkaita terveydenhuollon palveluita. Ilman viestinnän ammattilaisten apua emme olisi onnistuneet yhteydenpidossa yhtä hyvin, Miettinen toteaa.

Sosiaalisen median strategia Sairaala NEO:lle

Telegraafi on ollut mukana Sairaala NEO:n ilmeen luomisessa aina logosta käyntikortteihin ja internetsivujen sisällöntuottamiseen. Perusviestien läsnäolosta on pidetty huolta olemalla mukana myös erilaisten lehti-ilmoitusten, esitteiden ja muun mainosmateriaalien tuottamisessa.

Telegraafi teki strategisen suunnitelman myös sairaalan läsnäololle sosiaalisessa mediassa, jonka tuloksena Sairaala NEO:lle avattiin suomalaisten terveydenhuollon alan toimijoiden eturintamassa oma Facebook-sivu. Sivu löytyy osoitteesta www.facebook.com/sairaalaneo.

- Viestinnän keinoin pystymme erottumaan kilpailijoista ja saamaan viestimme oikeille kohderyhmille erilaisia kanavia käyttämällä. Pienenä toimijana emme pysty kilpailemaan isompien toimijoiden kanssa mainoseuroista esimerkiksi printti- ja tv-mainonnassa, Sairaala NEO:n toimitusjohtaja Matti Markkula miettii.

”Viestintätoimisto vapauttaa asiakkaan resursseja muuhun”

Yhteistyö Telegraafin kanssa on ollut tiivistä. Timo Miettisen mukaan kahden yrittäjämäisesti toimivan organisaation on ollut helppo löytää toisensa. Viestintätoimiston käyttäminen on säästänyt myös sairaalan omia resursseja muuhun toimintaan.

- Viestintätoimiston rooli on ollut alkuvaiheen menestyksellemme tärkeää. Koska yrityksellämme ei ole omaa viestintä- tai markkinointiosastoa, on ollut luontevaa käyttää pientä, paikalliset olot tuntevaa viestintätoimistoa. Olemme pystyneet reagoimaan nopeastikin tärkeinä pitämiimme asioihin. Erityisen tyytyväisiä olemme olleet Telegraafin ammattitaitoon sekä ammattimaiseen otteeseen suhteessa työntekoon. Joustava ja nopea palvelu on ollut myös yksi hyvän yhteistyömme kulmakivi, Timo Miettinen sanoo.

Hyvä tarina on julkaistu 10/2011.

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT