english

Ulkopuoliset silmät etsivät uutisia

Tapiolan (nykyisin LähiTapiola) ja Telegraafin yhteistyö alkoi vuonna 2010, kun Tapiola etsi itselleen Varsinais-Suomen alueelta paikallista viestintätoimistoa. Tarkoituksena oli löytää kumppani, joka voisi auttaa suhteiden hoidossa paikalliseen mediaan päin. 

– Omaa toimintaa ei välttämättä osaa itse arvioida – mikä voisi kiinnostaa yleisöä ja lehdistöä. Kiireessä joutuu priorisoimaan pois tärkeitäkin asioita. Odotuksenamme on, että Telegraafin avulla saamme ulkopuoliset silmät uutisten löytämiseen ja tiedotteet ajoissa maailmalle, vaikka muitakin ”tulipaloja” olisi sammutettavana. Asiantuntijan avulla syntyvät tekstit ovat myös laadukkaita, Tapiolan Varsinais-Suomen paikallisjohtaja Matti Markkula sanoo.

Markkulan mukaan Tapiolan suurimpia haasteita paikallisessa viestinnässä on kiireen lisäksi ollut kiinnostavuuden puute.

– Ala ei ole kovin seksikäs. Emme ole pörssiyhtiö, jota koskevat uutiset liikuttaisivat kurssiamme. Meitä ei myöskään tarpeeksi hyvin tunneta pankkina ja sijoitustalona vaan vakuutusyhtiönä, joka ei ole niin kiinnostava. Valtakunnallisesta tietovirrasta pitäisi myös pystyä kaivamaan paikallinen näkökulma esiin, Markkula sanoo.

”Määrätietoinen kumppani”

Ulkopuolisten silmien käytön myötä Tapiolan saamat palstamillimetrit ovat kasvaneet. Telegraafi on toteuttanut paikallisesti Tapiolalle useita tiedotuskampanjoita sekä kutsunut toimittajia Tapiolan tilaisuuksiin.

Markkulan mukaan Telegraafi on ollut sopivan määrätietoinen kumppani, joka on pitänyt kiinni myös aikataulujen sujuvuudesta.

– Telegraafi on mielestäni onnistunut vastaamaan haasteisiin hyvin. Hyvin hoidettu tiedotus helpottaa paikallisjohtajan työtä viestinnässä. Suunniteltu viestintä myös pakottaa ottamaan hieman aikaa näillekin asioille, kun ei ole aivan yksin asian kanssa vaan on huomioitava myös tiedotuskumppani. Paikallisjohtajaa on joutunut ehkä joskus patistamaan. Viestinnän tuloksia myös seurataan tarkemmin.

”Laatumielikuva on vahvistunut”

Markkulan mukaan yhteistyön kautta Tapiolan oman henkilökunnan aikaa ja resursseja on saatu säästettyä muuhun toimintaan.

– Lisääntyneen julkisuuden kautta uskon myös laatumielikuvan vahvistuneen. Euromääräisiä etuja on mahdotonta tässä vaiheessa vielä todentaa, rahallinen hyöty tulee viiveellä, Markkula sanoo.

Hyvä tarina on julkaistu 3/2011. Tapiola yhdistyi Lähivakuutuksen kanssa alkuvuodesta 2013.

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT