english

Tärkeä apu arkipäivässä

Naantalin Energialle suunnitelmallinen viestintä on oleellinen osa toimintaa

Naantalin Energia on pieni paikallinen energiayhtiö, jonka omat kädet eivät tahtoneet riittää viestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen. Vuonna 2010 viestintäkumppaniksi valikoitui Telegraafi, jonka kanssa yhteistyö alkoi viestintästrategian tekemisellä.

– Viestintätoimisto on meille tärkeä ja osaava apu arkipäivässä, oma ajankäyttö kun on rajallista. Tiedotteet, mediainfojen järjestäminen sekä nettisivujen osittainen ylläpito ovat selkeitä yhteistyömme työmuotoja. Lisäksi nyt 100-vuotisjuhlavuotemme ajan Telegraafi on koordinoimassa historiikkimme tekoa sekä mukana ideoimassa ja osin myös järjestämässä juhlavuoden tapahtumiamme, Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala kertoo.

”Hyvä viestintä antaa toiminnalle kasvot”

Naantalin Energia aloitti viestinnän kumppanin etsinnän lähes kaksi vuotta sitten Turun talousalueelta. Telegraafin nimi tuli esiin mainostoimiston kanssa käydyissä keskusteluissa, ja Haarala kertoo saaneensa suosituksia myös muilta Telegraafin palveluja käyttäneiltä yrityksiltä.

Tarve viestinnän ulkoistamiselle lähti liikkeelle samasta syystä kuin monessa muussa yrityksessä: oma aika ei vain yksinkertaisesti riitä. Viestinnän suunnitelmallinen tekeminen koettiin kuitenkin tärkeäksi.

– Viestintä on oleellinen osa yritysjohdon toimintaa ja tämä korostuu paikallisessa, läheisessä toiminnassa. Hyvä viestintä antaa toiminnallemme ikään kuin kasvot, ja avoimuus vahvistaa positiivista mielikuvaa meistä asiakkaiden ja sidosryhmiemme parissa, Pasi Haarala miettii.

Säännöllisyyttä ja aktiivisuutta tiedottamiseen

Yksi yhteistyön tavoitteista on ollut säännöllisten tiedotuskäytäntöjen luominen median suuntaan sekä läheisempi yhteydenpito paikallisiin viestimiin. Paikallisen ja pitkät perinteet omaavan energiayhtiön asiat ovat herättäneet kiinnostusta ja tuloksia on tullut. Viimeisin, Tapani- ja Hannu-myrskyjen jälkimainingeissa koolle kutsuttu mediainfo, kiinnosti paikallisia yli odotusten ja paikalle saapuivat seudun päämediat niin printistä kuin sähköiseltä puolelta.

– Uskon, että suunnitelmallisuus ja aktiivinen yhteydenpito ovat aiheuttaneet sen, että asiamme otetaan viestimissä vastaan eri tavalla, asiallisesti ja vakavasti. Meidät ja uutisemme huomioidaan. Mediainfomme ovat olleet myös onnistuneita: meitä on siteerattu jopa Kauppalehdessä, vaikka viestintämme pääkohdealue on Turun seutu, Pasi Haarala kertoo.

Mutkatonta yhteistyötä

Tiedotustoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi Telegraafi on ollut mukana muun muassa Naantalin Energian internetsivujen uudistamisessa, kirjoittanut juttuja tarvittaessa yhtiön asiakaslehteen sekä ollut ideointiapuna 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumien ideoinnissa.

– Yhteistyö on mielestäni sujunut varsin hyvin ja mutkattomasti. Avoimuus on yhteistyössä erittäin tärkeää. Lähes kahden vuoden aikana asiakkaan tuntemus on syventynyt, ja myös oma työmme on saanut ulkopuolisten silmien avulla lisää jäntevyyttä ja suunnitelmallisuutta, Pasi Haarala sanoo. 

Hyvä tarina on julkaistu 2/2012.

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT