english

Skanssi viestii vastuullisuudestaan

Telegraafin ja Kauppakeskus Skanssin yhteistyö alkoi alkuvuonna 2010. Telegraafi on yhteistyössä skanssilaisten kanssa suunnitellut ja toteuttanut ulkoista viestintää, hoitanut yhteyksiä paikalliseen ja valtakunnalliseen mediaan sekä järjestänyt Skanssissa mediainfoja vuosittain. Viimeisen kahden vuoden aikana valtaosa viestinnästä on keskittynyt kauppakeskuksen kiinteistön ylläpidossa ja käytössä tehtyjen ekologisten tekojen kertomiseen niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

– Suurimmalle osalle kauppakeskuksen sidosryhmien edustajia on ollut vaikea hahmottaa kiinteistön ylläpidossa ja toiminnassa saavutettuja ekologisia tekoja. Halusimme työstää asiaa ja viestintää siten, että osaksi omaa tiimiämme vuosien aikana hitsautunut, toimialaa tunteva viestintätoimisto on mukana, Kauppakeskus Skanssin toimitusjohtaja Liisa Nikkanen sanoo.

Skanssin ympäristötekoja on viestitty monin eri keinoin: tiedottamalla niin ulkoisesti kuin sisäisesti, järjestämällä lehdistötilaisuuksia sekä tarjoamalla juttuaiheita paikalliselle ja valtakunnalliselle medialle räätälöidysti. Skanssin energiansäästötoimenpiteistä ovat työn tuloksena uutisoineet muun muassa Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Åbo Underrättelser, Kaupan Maailma, Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti, YLE Turku ja YLE Åboland, Radio City, Rakennuslehti, Turkulainen sekä Aamuset.

Viestit kirkkaiksi

Telegraafi on ollut mukana suunnittelemassa sekä eri kohderyhmille meneviä viestejä että toteuttamassa käytännön toimenpiteitä. Telegraafin edustaja osallistui myös kahden vuoden ajan LEED-sertifiointiin liittyviin palavereihin yhdessä kauppakeskusjohdon ja luokitusta hoitaneen insinööritoimiston kanssa.
Telegraafi on tuottanut LEED-viestinnän osalta sisältöä myös sisäiseen käyttöön: henkilökunnan infotilaisuuksiin sekä intranettiin.

– Olemme tottuneet Telegraafin kanssa siihen, että toimeksiantoihin perehdytään huolella, aikataulut pitävät ja palavereja sekä lisätietoja kysellään tarvittaessa. Luotettavuus ja se, että telegraafilaiset toimivat myös oma-aloitteisesti huolehtien viestintätoimistamme on helpottanut omaa työtäni ja pitänyt viestintästrategiamme ajan tasalla, Liisa Nikkanen toteaa.

Oma julkaisu sidosryhmille

Syksyllä 2012 valmistui eri sidosryhmille tehty Vihreä Skanssi -asiantuntijajulkaisu, jossa kerrottiin kauppakeskuksen saamasta ympäristöluokituksesta ja tehdyistä energiansäästötoimenpiteistä. Telegraafi huolehti 16-sivuisen julkaisun sisällön suunnittelusta, haastateltavien kontaktoinnista sekä tekstisisällön tuottamisesta ja julkaisun projektijohdosta. Julkaisuja postitettiin yli 600 kappaletta Skanssin eri sidosryhmien edustajille. Julkaisusta tehtiin myös englanninkielinen versio.

Kauppakeskus Skanssin edustajien lisäksi julkaisuun haastateltiin myös ulkopuolisia toimijoita heidän näkemyksistään vastuullisuuden ja energiansäästön merkityksestä. Haastateltavien joukossa oli muun muassa ympäristöministeri Ville Niinistö, Globe Hope Oy:n toimitusjohtaja Seija Lukkala sekä eri kiinteistösijoitusrahastojen edustajia.

– LEED-luokituksen viestintä ja ekologinen kauppakeskus -viestin läpimeno onnistui hyvin. Sidosryhmämme tulivat tietoiseksi toimistamme. Markkinointihenkilöstömme teki yhteistyötä Telegraafin kanssa, ja myös sisäinen viestintä sekä kuluttajamarkkinointi koordinoitiin hyvin yhteen, Liisa Nikkanen korostaa.

Hyvä tarina on julkaistu 5/2013.

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT