english

Saloteam uudisti verkkosivunsa

"Hakukoneoptimointiin kannattaa käyttää aikaa"

Valmistavan teollisuuden manuaalisiin kokoonpanoratkaisuihin erikoistunut Saloteam Oy päätti viime syksyllä 2011 uudistaa yrityksen ulkoasua ja kehittää nettisivujaan nykyaikaisemmiksi. Uudistus toteutettiin yhteistyössä Telegraafin kanssa. Telegraafi vastasi sivujen sisällöntuotannosta.

Saloteamin nettisivujen uudistukset näkyvät niin ulkoasussa kuin sisällössä ja rakenteessa. Rakennetta uudistettaessa on haluttu tuoda entistä selkeämmin esiin Saloteamin palvelutarjonta valmistavan teollisuuden eri aloille. Toisaalta uusien nettisivujen tavoitteena on esitellä Saloteamin tapaa toimia asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä.

– Parhainta osaamistamme ovat ratkaisut, jotka on räätälöity asiakkaamme tuotantoon sopiviksi, kuvailee Saloteamin asiakaspäällikkö Juha Hänninen.
Uusilla nettisivuilla palvellaan sekä nykyisiä että tulevia asiakkaita ja sisällöstä on tehty houkuttelevampaa. Uudistuksen ansiosta asiakkaiden on helppo tutustua yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Lisäksi suomenkielisillä sivuilla esitellään aiempaa selkeämmin Saloteamin alihankintapalveluja.

Termien määrittely tuottaa hakutuloksia

Sisällön palvelevuuden lisäksi panostettiin hakukoneoptimoituun tekstiin. Hakukoneoptimointia tehdään, jotta sivut löytyisivät netissä halutuilla hakusanoilla. Hakukoneoptimoinnissa on kyse verkkosivujen sijoitusten nostamisesta hakutuloksissa sekä hakutulosten houkuttelevuuden lisäämisestä, jolloin useampi hakija klikkaa niitä.

Saloteam oli kiinnostunut hakukoneoptimoinnista ennen kaikkea uusien asiakaskontaktien löytämiseksi. Optimoitavien sanojen määrittelyyn käytettiin paljon aikaa.

– Tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen täsmällisten ja ymmärrettävien nimikkeiden pohtiminen oli aikaa vievää työtä, mutta siitä oli hyötyä alusta lähtien sivuston loogisessa rakenteen muodostamisessa. Lisäksi tarkasti mietityillä avainsanoilla pyritään parhaaseen mahdolliseen löydettävyyteen hakukoneen antamissa tuloksissa, Hänninen kertoo.

Asiakashyödyt esille

Verkkosivujen tekstejä kirjoitettaessa on tärkeää keskittyä asiakasnäkökulmaan. Tärkeintä on tarjota sivuilla kävijälle juuri niitä tietoja, mitä hän odottaa saavansa. Erityisen suuri merkitys on asiakashyödyillä. Saloteamin tuotteiden ja palveluiden tarjoamat hyödyt asiakkaille keskittyvät ennen kaikkea tuotannon tehostamiseen ja tuotteiden laadun parantamiseen.

– Oli varsin pysäyttävä kokemus huomata, kuinka helposti ajattelee palveluja vain oman yrityksen näkökulmasta. Telegraafi auttoi meitä tarkastelemaan asioita ulkopuolisen silmin. Nettisivujen uudistusprojekti sai meidät ajattelemaan jokaisen tuotteemme ja palvelumme kohdalla, mitä etua asiakkaalle näistä on, Hänninen kuvailee.

Saloteamin uudet verkkosivut avattiin vuoden vaihteessa, ja nyt kevään kuluessa sivujen sisältöä on vielä täydennetty ja arvioitu sivujen toimivuutta. Sivujen löydettävyys on parantunut ja asiakkailta on tullut yhteydenottoja. Kaiken kaikkiaan yrityksessä ollaan varsin tyytyväisiä sivujen uuteen rakenteeseen. Uusien nettisivujen lisäksi Telegraafi on tehnyt Saloteamille myös muuta viestintää kuten tiedottamista. Parhaillaan työn alla on tulevan syksyn Alihankintamessujen materiaaleja.

Hyvä tarina on julkaistu 5/2012.

 

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT