english

Pörssiyhtiölle hyötyä viestintäkumppanista

Telegraafi hoitaa Salcompin viestintää

Viestintätoimisto Telegraafi on hoitanut salolaisen Salcompin viestintää joulukuusta 2009 lähtien. Matkapuhelinten ja muiden elektroniikkalaitteiden latureita valmistava Salcomp Oyj on globaali yritys, jonka viestinnän tarpeet ovat moninaiset.

Salcompin päätuoteryhmän muodostavat matkapuhelinlaturit, joita yhtiö valmisti viime vuonna yhteensä 243 miljoonaa kappaletta Kiinan, Intian ja Brasilian tehtaillaan. Salcompilla työskentelee noin 10 000 henkilöä.

– Olemme hyvin kansainvälinen yhtiö, sillä pääasiakkaitamme ovat suuret matkapuhelinvalmistajat ja toimitamme valmistamiamme latureita asiakkaille kaikkialla maailmassa. Henkilöstöstämme yli 99 prosenttia työskentelee muualla kuin Suomessa, kertoo Salcompin toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi.

– Salcompin viestinnän kenttä on laaja ja monipuolinen ja välillä haastavakin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että olemme pörssiyhtiö ja tästä syystä talousviestintämme on tiukasti säänneltyä ja aikataulutettua. Lisäksi henkilöstömme toimii eri puolilla maailmaa eri aikavyöhykkeissä ja kulttuureissa, joissa tapa viestiä ja viestinnän avoimuus vaihtelevat paljonkin.

Monipuolista yhteistyötä

Viestintätoimisto Telegraafi hoitaa yhteistyössä Salcomplaisten kanssa yhtiön koko viestinnän, kuten pörssiviestintään kuuluvat pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset ja vuosikertomuksen. Lisäksi yhtiön internetsivut ovat Telegraafin hoidettavana, samoin osa intranetsivuista sekä muusta sisäisestä viestinnästä. Telegraafi huolehtii myös Salcompin mediakontakteista ja sijoittajasuhdeviestinnän koordinoinnista sekä seuraa tiiviisti hallinnointi- ja sisäpiiriohjeistuksiin liittyviä asioita.

– Viestinnän hoitaminen yhteistyössä Telegraafin kanssa on sujunut hyvin, sillä pidämme tiivistä yhteyttä keskenämme puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Tapaamisia pyrimme järjestämään muutaman kuukauden välein, kertoo Markku Hangasjärvi.

– Pörssiyhtiönä meille on erityisen tärkeää, että pystymme seuramaan pörssiviestinnän sääntöjen muuttumista sekä hyvään hallinnointitapaan ja sisäpiirisääntöihin liittyviä suosituksia ja määräyksiä. On hienoa saada kokenutta ja ammattitaitoista ulkopuolista apua tähän tehtävään, sillä ajan tasalla pysyminen vaatii resursseja, jotka nyt voimme suunnata muihin tehtäviin, Hangasjärvi kiittelee.

Hyvä tarina on julkaistu 5/2010. Salcomp siirtyi pois Helsingin pörssistä syyskuussa 2011.

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT