english

Palvelut tutuksi uutiskirjeen avulla

Telegraafi auttaa Saloteamia uutiskirjeen julkaisemisessa

Saloteamin toiminta on muuttunut viime vuosina, kun se on vastannut elektroniikkateollisuuden murrokseen. Uusista palveluista on tärkeää kertoa asiakkaille ja yhteistyökumppanille. Saloteam on valinnut yhdeksi viestintäkeinoksi uutiskirjeen.

Saloteam on vuonna 1991 perustettu salolainen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa sovellettuja ratkaisuja valmistavan teollisuuden kuten elektroniikka-alan kokoonpanoon. Yritys on kehittänyt uusia tuotteita ja palveluita sekä aloittanut yhteistyön muiden salolaisten yritysten kanssa SALOME-verkoston kautta.

– Olemme viimeisimmän kahden vuoden aikana satsanneet huomattavasti palvelutarjontamme laajentamiseen ja tuotteistamiseen, ja haluamme asiakkaiden olevan tietoisia myös uusista palveluistamme. Asiakkaamme eivät välttämättä vieraile kovin usein kotisivuillamme, ja ilman uutiskirjettä uutisemme saattaisivat jäädä heiltä pimentoon, Saloteamin myyntipäällikkö Visa Niinimäki sanoo.

Saloteam on miettinyt uutiskirjeen kohderyhmiä yhteistyössä Telegraafin kanssa. Uutiskirje tulee helpommin luetuksi, jos vastaanottaja tuntee jo entuudestaan lähettäjän, edes nimeltä.

– Kirje lähetetään pääsääntöisesti kaikille asiakasyritystemme yhteyshenkilöille. Toisena ryhmänä ovat muiden sidosryhmien edustajat, esimerkiksi keskeiset materiaalitoimittajat ja yritykset, joiden kanssa toteutamme asiakasprojekteja. Uutiskirje lähetetään tällä hetkellä vain vastaanottajille, jotka jo tunnemme. Uusia kohdeasiakasryhmiä ajatellen emme ole uutiskirjettä vielä hyödyntäneet laajamittaisesti. Se on seuraavaksi mietintälistalla, Niinimäki kertoo.

Uutiskirje tukee muuta viestintää

Uutiskirje on osa Saloteamin muuta viestintää. Yritykselle on tärkeää, että kaikissa viestintävälineissä, kuten internetsivuilla, ilmoituksissa ja esitemateriaaleissa toistuvat samat viestit eri muodoissa. Tärkeä osa yrityksen toimintaa on myös tavata kasvokkain asiakkaita esimerkiksi messuilla.

– Näemme uutiskirjeen yhtenä työkaluna muiden joukossa. Pystymme kirjeen avulla tuomaan kohdennetusti esiin asioita, joiden uskomme olevan lukijakunnalle hyödyllisiä ja kiinnostavia. Uutiskirjeen haasteena koen sen, että asiakkaidemme toimiessa hyvin erilaisilla toimialoilla, tulee uutisoinnista helposti liian yleisluontoista, eivätkä lukijat ehkä löydä juuri heille tärkeitä painotuksia, Visa Niinimäki miettii.

– Olemmekin satsanneet siihen, että uutiskirjeemme ovat korkealaatuisia ja kiinnostavia, jolloin lukijat mielellään käyttävät hetken aikaa niiden lukemiseen. Saamamme palautteen perusteella kirjettä on pidetty onnistuneena ja selkeänä.

Yhteistyötä viestinnän ammattilaisen kanssa

Saloteam toteuttaa uutiskirjeen yhteistyössä Telegraafin kanssa. Sisältö noudattaa aiemmin sovittua konseptia, jotta kirje pysyisi monipuolisena ja selkeänä. Telegraafi tekee haastattelut, kirjoittaa tai muokkaa tekstit valmiiksi ja koostaa uutiskirjeen lähetysjärjestelmään.

– Olen ollut yhteistyöhön erittäin tyytyväinen. Olemme saaneet nopeasti tekstiluonnoksia ja lopullisia tekstejä käyttöömme. Myös Telegraafin apu hyvän kieliasun ja luettavuuden löytämisessä on ollut suureksi avuksi, koska emme itse ole tekstin tuottamisen ammattilaisia.

– Telegraafi on muussakin yhteistyössämme osoittautunut nopeaksi kumppaniksi, joka myös aktiivisesti ehdottaa ratkaisuja. Olemme mielestäni löytäneet hyvän yhteistyömallin, jonka puitteissa pystymme tehokkaasti tuottamaan tarvitsemamme materiaalin, Niinimäki kiittää.

Hyvä tarina on julkaistu 12/2013.

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT