english

Ammattilaisten avulla hyviä tuloksia

Lumoudu kaurasta -hanke kertoi kauran terveyshyödyistä

Suomen Kaurayhdistyksen Lumoudu kaurasta -kampanja esitteli kauran terveyshyötyjä ja lisäsi kuluttajien tietämystä kauratuotteista vuosina 2012–2013. Telegraafi vastasi kampanjan viestintätoimenpiteistä. Hankkeen projektipäällikkö Eeva-Liisa Lilja pitää onnistuneen kampanjan edellytyksenä hyvää etukäteissuunnittelua.

– Kampanja oli onnistunut, koska se perustui hyvään etukäteissuunnitteluun ja sen toteutti osaava tiimi, Lilja sanoo.

Hankkeen alussa määritettiin tarkasti sen tarkoitus, kohderyhmät ja pääviestit.

– Kuten yhdistyksillä yleensä, budjetti oli hankkeessa tiukka. Siitä huolimatta pystyimme tekemään tuloksellista viestintää. Toimenpiteet suunniteltiin huolella ja viestit oli muotoiltu kohderyhmää kiinnostaviksi.

– Esimerkkinä onnistumisesta oli yläkouluille suunniteltu kaurateematunti, joka saavutti suuren kiinnostuksen kotitalousopettajien sekä oppilaiden taholla. Kouluja olisi ilmoittautunut mukaan kampanjaan enemmän kuin pystyimme ottamaan, Eeva-Liisa Lilja kertoo.

Asiantuntijat toteutuksen apuna

Hankkeessa käytettiin apuna yhdistyksen ulkopuolista projektihallintaa, viestintätoimistoa ja mainostoimistoa. Eeva-Liisa Liljan mielestä on tärkeää, että ammattilaiset tekevät työn.

– Ammattilaisten käyttäminen säästi aikaa ja auttoi pääsemään tuloksiin. Se antoi myös ammattimaisesti toteutetun kuvan kampanjasta, jota on nyt ilo ja ylpeys esitellä yhteystyökumppaneille ja rahottajille.

Lumoudu kaurasta -kampanja kertoi kauran terveyshyödyistä ja esitteli tapoja käyttää kauraa osana tasapainoista ruokavaliota. Kampanjan tavoitteena oli lisätä kuluttajien tietämystä kauran hyödyistä ja kauratuotteista sekä edistää kauratuotteiden menekkiä ja luomukauratuotteiden kysyntää. Sen päärahoittaja oli maa- ja metsätalousministeriö. www.lumoudukaurasta.fi

Hyvä tarina on julkaistu 2/2014.

LUE KAIKKI HYVÄT TARINAT