english

Vinkkejä viestinnän suunnitteluun 4/5

Julkaistu 27.06.2014

Olemme edenneet viestinnän suunnitteluun liittyvässä vinkkisarjassa ydinviesteihin. Ensimmäisessä osassa kävin läpi nykyisen tilanteen määrittelyn suunnittelun pohjaksi, toinen vinkki keskittyi viestinnän kohderyhmiin ja kolmas viestinnän tavoitteisiin. Ensi viikolla sarja päättyy viestinnän vuosikelloon.

4/5 Kiteytä viestit, jotka haluat kaikkien tietävän yrityksestäsi

Ydinviestien määrittely aloitetaan miettimällä yrityksen tavoitemielikuva. Se kertoo, millainen yritys haluaisi mielikuvansa olevan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Käytännössä parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut tapa, jossa yritys miettii 3-4 adjektiivia, jotka kuvaavat, mistä se haluaa olla tunnettu. Adjektiiveja pohdittaessa kannattaa miettiä, miten yritys erottuu kilpailijoistaan, mikä on yrityksessä ainutlaatuista ja sellaista, jota kilpailija ei voi uskottavasti itsestään sanoa. Tavoitemielikuvia ja ydinviestejä pohdittaessa otetaan huomioon yrityksen strategia, arvot ja liiketoiminnan tavoitteet.

Tavoitemielikuvasta johdetaan ydinviestit, joihin on kiteytetty yrityksen sanoma. Ydinviesteillä pyritään kehittämään yrityskuvaa tavoitemielikuvan mukaiseksi. Ydinviestejä tulee olla vain muutamia ja niiden on oltava lyhyitä ja nasevia. Lisäksi mietitään, mihin faktoihin ydinviestit perustuvat.

Perillemeno edellyttää, että ydinviestejä toistetaan säännönmukaisesti kaikessa viestinnässä. Yhtenäiset viestit ovat viestinnän perusta ja onnistumisen edellytys.

On hyvä muistaa, että viestintä on pitkäjänteistä työtä. Tulokset voivat tulla kuukausien tai jopa vuosien kuluttua. Määrätietoisella työllä tuloksia kuitenkin tulee: tunnettuus kasvaa, yritys saa viestinsä asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä tietoisuuteen ja erottuu kilpailijoistaan.

Kirjoittanut Päivi Luoti