english

Toimittajat ja sosiaalinen media

Julkaistu 10.02.2015

Sosiaalinen media on avannut suoran keskustelumahdollisuuden yritysten ja sidosryhmien välille. Kuulolla ovat myös toimittajat. Toimittajien sosiaalisen median käyttöä vuonna 2014 kartoittaneen tutkimuksen tuloksia esiteltiin muutama viikko sitten Turussa, ja me olimme paikalla korvat höröllä.

Suomalaisten toimittajien asenteet sosiaalista mediaa kohtaa ovat myönteisiä. Some on saanut vakituisen osansa toimitusten arjessa ja toimittajan työn tekemisessä. Tutkimukseen vastanneista toimittajista yli puolet kokee, että ilman sosiaalista mediaa omaa työtä ei pystyisi hoitamaan samoin kuin nyt.

Muutamia huomioita:

  • Kaksi kolmasosaa toimittajista käyttää sosiaalista mediaa työn tekemisessä
  • Suurin osa etsii uutisia, hankkii tietoa ja seuraa keskustelua somekanavista
  • Toimittajan päivästä somessa kuluu noin kaksi tuntia, aikaa ei olla valmiita lisäämään
  • Käytetyin väline Facebook (yli 90 %)
  • Twitter nostanut osuuttaan käytöstä kahden vuoden aikana (70 %), erityisesti seurataan yritysjohtoa ja poliitikoita
  • Osuuttaan ovat kasvattaneet myös blogit (yli 80 %)
  • Someen liittyy myös huolia: osittain epäluotettavuus ja vaikuttavuus perinteisiin journalistisiin arvoihin
  • Perinteisesti luotettavina pidettyjen lähteiden, kuten asiantuntijoiden, tärkeys tietolähteinä korostuu

Asiakkaat eivät ole ainoa kohderyhmä somessa. Muistetaan, että myös media on kuulolla.

Kirjoittanut Mari Vilska