english

Sano se selvästi – viesti menee perille ja rahaa säästyy

Julkaistu 04.01.2015

Eri viranomaiset käynnistivät lokakuussa Hyvään virkakieleen! -kampanjan. Sillä muistutetaan valtion ja kuntien viranomaisia selkeän ja ymmärrettävän kielen merkityksestä. Asia on tärkeä meille kaikille, sillä viranomaisten päätökset liittyvät usein arkielämäämme, kuten asumiseen ja toimeentuloon.

Virkakieli on monesti jäykkää ja monimutkaista. Asian ydintä on vaikea löytää. Helsingin Sanomat (16.10.2014) antaa esimerkin Kelan kolme vuotta jatkuneesta kielen siivouksen tuloksista. Asumistukipäätöksen perusteluteksti ennen uudistusta:

Teillä ei ole oikeutta asumistukeen, koska asumistukea ei makseta kahden henkilön ruokakunnalle, joka muodostuu avio- tai avopuolisoista, joista toinen tai molemmat täyttää eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 8 §:n mukaiset edellytykset eläkkeensaajan asumistuen saamiseen.

Sama teksti uudistuksen jälkeen:

Asumistukeen ei ole oikeutta, koska asut puolisosi kanssa kahdestaan ja toisella teistä tai molemmilla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

Lauserakenteita on selkeytetty, lakipykälä siirretty muualle ja sinuttelumuoto otettu käyttöön. Ainakin minä ymmärrän jälkimmäisen paremmin.

Selkeä kieli säästää selvää rahaa. Lisätietojen kysyminen ja muutoksenhaku vähenevät, mikä pienentää viranomaisten työtaakkaa. Aika ja työpanos voidaan suunnata muihin asioihin.

Yksinkertainen on kaunista

Monimutkainen kieli ei ole yksin viranomaisten synti. Me kaikki sorrumme siihen joskus. Yritysten tiedotteita lukiessa tuntuu siltä, että mitä monimutkaisemmin asian ilmaisee, sitä hienommalta sen ajatellaan kuulostavan. Yksinkertaistaminen ja kansankielisyys eivät ole kovassa huudossa, kun yritykset kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Monilta nettisivuilta saa oikein hakea, mitä yritys tekee.

Tässä käytännön ohje: Asia ei muutu fiinimmäksi, vaikka siitä kertoisi englannin kielestä väännetyillä sanoilla sekä monimutkaisilla ilmaisuilla ja rakenteilla. Kannattaa käyttää hyviä suomenkielisiä sanoja ja yksinkertaisia lauseita. Ja luetuttaa teksti jollakulla ulkopuolisella - vaikka viestintätoimistolla.

Kirjoittanut Päivi Luoti