english

Kielioppi on kaverisi

Julkaistu 03.03.2016

Amerikkalaiset viettivät 4. maaliskuuta kieliopin päivää, National Grammar Day. Päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota kieliopin ja oikeinkirjoituksen merkitykseen.

Monelle kielioppi aiheuttaa samanlaisia puistattavia kouluaikaisia muistoja kuin telinevoimistelu. Moni myös miettii, mitä hyötyä koulunjälkeisessä elämässä on possessiivisuffiksin, ulko- ja sisäpaikallissijojen tai lauseenjäsenten opettelusta.

Kaikkia kieliopin hienouksia ei varmasti arjessa ja työelämässä tarvitakaan. Mahdollisimman virheetön teksti antaa kuitenkin sisällöstä - miksei myös kirjoittajasta - luotettavamman kuvan. Kun osaa tärkeimmät oikeinkirjoituksen säännöt, on helpompi tuottaa ymmärrettävää tekstiä. Lukija kiittää, sillä lukeminen nopeutuu ja helpottuu.

Kieliopin lisäksi sanavalinnat ja selkeät lauserakenteet auttavat viestin perillemenossa. Tärkeintä on kuitenkin miettiä, mitä halutaan viestiä ja kenelle viesti on suunnattu.

Selkeä kieli säästää aikaa ja rahaa. Esimerkiksi hyvä virkakieli vähentää lisätietojen kysymisen tarvetta ja yhteydenottoja. Viranomaiset voivat käyttää aikansa ja työpanoksensa muihin asioihin kuin kansalaisten ihmettelyihin vastaamiseen.

Jotkut menevät vielä pidemmälle kieliopin arvostamisessa. Tarinan mukaan Helsingin yliopiston vessan seinässä on kirjoitus: ”Kielioppi on kuin henkilökohtainen hygienia. Voit jättää huolehtimatta siitä, jos tahdot, mutta älä ihmettele, jos ihmiset vetävät sinusta omia johtopäätöksiään.”

Viisi vinkkiä hyvään tekstiin:

  1. Opettele tärkeimmät kielioppisäännöt: yhdyssanat, pilkkusäännöt, isot ja pienet alkukirjaimet. Esimerkiksi Kotimaisten Kielten Keskuksesta löytyy apua.

  2. Mieti, kenelle olet kirjoittamassa: ammattilaisille, suurelle yleisölle, asiakkaille, viranomaisille. Tee teksti lukijakunnan mukaan.

  3. Mieti, mitä haluat tekstilläsi saavuttaa. Yleensä tavoitteena on saada aikaan jonkinlaista toimintaa: myyntiä, mielipiteeseen vaikuttamista, viihdyttämistä. Tee teksti tavoitetta tukevaksi.

  4. Kirjoita yksinkertaisesti ja selkeästi. Jätä ammattitermit pois, jos kirjoitat alan ulkopuolisille. Sisällön onttoutta ei myöskään pysty peittämään sivistyssanoilla tai englannista väännetyillä ilmaisuilla.

  5. Jos mahdollista, nuku yön yli ja lue teksti uudestaan tuorein silmin seuraavana päivänä. Tai luetuta teksti jollakin ulkopuolisella. Näin voit saada hyviä vinkkejä tekstin muokkaamiseen vielä ymmärrettävämmäksi.
Kirjoittanut Päivi Luoti