english

Älä unohda milleniaaleja!

Julkaistu 27.04.2015

Milleniaaleiksi tai Y-sukupolveksi kutsutaan yleensä vuosien 1980–1995 välisenä aikana syntyneitä. Laskennallisesti he ovat isompi ikäluokka kuin ns. suuret ikäluokat. Milleniaalit ovat jo nyt merkittävä osa työvoimasta, ja heidän ostovoimansa kasvaa koko ajan.

Kokonaisen sukupolven määrittely tai niputtaminen yhteen on hankalaa, mutta milleniaaleista voidaan tunnistaa muutama piirre, jotka on hyvä huomioida myös yrityksen viestinnässä.

  • Y-sukupolvi on edellisiä sukupolvia tiedostavampi. Milleniaalit vaativat yrityksiltä vastuullisuutta aiempaa enemmän ja tahtovat nähdä sen konkreettisina, perusteltavina tekoina.

  • Milleniaalit käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin. He ovat myös sitoutuneempia yrityksiin, joihin heillä on suhde sosiaalisen median kautta. Aalto-yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan yritykseen sosiaalisen median kautta sitoutuneet kuluttajat käyttävät yli 5 prosenttia enemmän rahaa yrityksen tuotteisiin ja palveluihin.

  • Verkko on vain yksi kanava. Kaiken ei tarvitse siis tapahtua verkossa, mutta nettisivujen ja some-kanavien tulee olla kunnossa, ja tukea esimerkiksi kivijalkatoimintaa tai olla kiinteä osa tapahtumaa.

  • Asioita ei tehdä siksi, että ”niin on aina tehty”, vaan omien harkittujen valintojen kautta. Valitut brändit ja tuotteet heijastavat omaa arvomaailmaa ja ostopäätökset kertovat jotain siitä, millainen henkilö on.

  • Suositukset ovat tärkeitä ostopäätöksen kannalta. Kavereiden suosituksia kuunnellaan tarkalla korvalla.

Miten sinä huomioit Y-sukupolven viestinnässäsi?

Kirjoittanut Anna Koivisto